Zaznacz stronę

Komunikat organizacyjny Turnieju Szachowego 23.04.2022

Strona główna » Aktualności » Komunikat organizacyjny Turnieju Szachowego 23.04.2022

                   REGULAMIN TURNIEJU SZACHOWEGO O PUCHAR REKTORA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU

1.CEL TURNIEJU

 • promocja Uniwersytetu w Białymstoku, Akademickiego Związku Sportowego,      Miasta Białystok, Województwa Podlaskiego
 • popularyzacja sportu szachowego wśród społeczeństwa
 • wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników
 • wyłonienie klasyfikacji Podlaskiej Akademickiej Ligi Międzyuczelnianej
 1. TERMIN, MIEJSCE

Zawody odbędą się w dniu 23 kwietnia (sobota) 2022 r.                                                                            Miejscem rozgrywek jest Studium Wychowania Fizycznego i Sportu  przy ul. Świerkowej 20A w Białymstoku

 1. ORGANIZATOR
 • Akademicki Związek Sportowy
 • Uniwersytet w Białymstoku
 1. UCZESTNICTWO

4.1 Uczestnictwo w zawodach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody zawodnika na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie), a także na wprowadzenie ich do systemów informatycznych w ramach realizacji zadania (zgodnie z art. 23, ust. 1, pkt.1 Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).                                                            4.2 W przypadku uczestnictwa w klasyfikacji akademickiej ligi międzyuczelnianej PALM wymaga się okazanie ważnej legitymacji AZS.

4.3  Uczestnik niepełnoletni są jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia rodzica o wyrażaniu zgody na udział dziecka w turnieju. Treść oświadczenia zostanie załączona w oddzielnym pliku

 1. ZGŁOSZENIA

Zawodnicy dokonują zgłoszeń internetowych do końca 22 kwietnia 2022r. Limit miejsc wynosi 150.

 1. OPŁATA

6.1 Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty startowej w wysokości 10 zł do maksymalnie                       22 kwietnia 2022.

6.2 Zawodnicy z ważną legitymacją AZS są zwolnieni z opłaty startowej.

 

 

6.3 Dane do przelewu :

Numer rachunku : Bank Millennium S.A. 86 1160 2202 0000 0000 6000 1031

Nazwa i adres odbiorcy: Uniwersytet w Białymstoku

Tytuł:Turniej Szachowy o Puchar Rektora – wpisowe, imię i nazwisko

6.3 Jeżeli uczestnik wycofa się z turnieju, organizator nie zwraca uiszczonej opłaty.

6.4 Organizator zobowiązuje się do systematycznego uaktualniania listy zawodników, którzy dokonali opłaty startowej

 1. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY

Rozgrywki przeprowadzone zostaną systemem szwajcarskim na dystansie 8 rund w ciągu 1 dnia

Tempo gry 10 minut plus 5 sekund za ruch dla zawodnika

Program zawodów:

godz.9.30– odprawa techniczna

godz.9.45– otwarcie turnieju

godz.10.00 ÷14.15– rundy I-VIII

godz.14.30 – zakończenie zawodów, wręczenie nagród

W razie małej ilości zgłoszeń dopuszcza się rozegranie turnieju systemem kołowym.

 1. KLASYFIKACJE KOŃCOWE

Klasyfikacja OPEN

Klasyfikacja Podlaskiej Akademickiej Ligi Międzyuczelnianej

Klasyfikacja Najlepszy Student Podlaskiej Uczelni

Klasyfikacja Najlepszy Uczeń Podlaskiej Uczelni

Klasyfikacja Najlepsza Kobieta

 1. OCENA WYNIKÓW

9.1 O kolejności miejsc w turnieju decyduje ilość punktów zdobyta przez zawodnika.

9.2 W przypadku zdobycia równej ilości punktów przez dwóch lub więcej zawodników o miejscu decydują kolejno:

w turnieju szwajcarskim

 1. a) wartościowanie średnie Buchholza
 2. b) wartościowanie pełne Buchholza
 3. c) liczba zwycięstw
 4. d) progresja
 5. e) wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami
 6. f) średni ranking krajowy przeciwników

w turnieju kołowym

 1. a) punktacja Sonnenborna – Bergera
 2. b) rozszerzony system Koyi
 3. c) liczba zwycięstw
 4. d) wynik bezpośredniej partii
 5. NAGRODY
 • Zwycięzca otrzyma nagrodę główną w wysokości 1000 złotych
 • Zwycięzcy kategorii Najlepszy Student Podlaskiej Uczelni oraz Najlepszy Uczeń Podlaskiej Uczelni otrzymają nagrody w wysokości 250 zł
 • Dla zwycięzców przewidziane są pamiątkowe puchary, medale oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe.
 1. SĘDZIOWANIE

11.1 Zawody prowadzi sędzia Główny

 1. SPRAWY WYCHOWAWCZE

12.1 W trakcie partii zawodnicy nie mogą kontaktować się z trenerami, opiekunami, rodzicami.

W przypadku naruszenia dyscypliny Sędzia Główny, Organizator może ukarać zawodnika orzekając jego przegraną i wykluczyć zawodnika z turnieju.

 1. USTALENIA KOŃCOWE

13.1 W zawodach obowiązują przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach

13.2 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz jego ewentualnej zmiany do czasu rozpoczęcia turnieju.

 

ORGANIZATORZY