Zaznacz stronę

Komunikat organizacyjny PALM we Wspinaczce Sportowej wiosna 2022

Strona główna » Aktualności » Komunikat organizacyjny PALM we Wspinaczce Sportowej wiosna 2022

Białystok, dnia 15.05.2022 r.

Komunikat organizacyjny

Podlaskiej Akademickiej Ligii Międzyuczelnianej  AZS

we Wspinaczce Sportowej

Organizator               Organizacja Środowiskowa AZS Białystok, Studium WFiS Uniwersytetu

Medycznego w Białymstoku i KU AZS UMB Białystok

Cel  zawodów               Popularyzacja Wspinaczki Sportowej w środowisku akademickim,

praktyczny sprawdzian reprezentacji poszczególnych uczelni.

Termin i miejsce         Zawody odbędą się  8  czerwca 2022r. od godz. 16:00 ,

ścianka wspinaczkowa w Domu Studenta nr 1 ul. Akademicka 3 Białystok

Regulamin  zawodów:

 1. WARUNKI  UCZESTNICTWA
 2. W zawodach uczestniczyć mogą :

–  reprezentacje uczelni (aktualne legitymacje AZS)

 1. Każda uczelnia ma prawo zgłosić do rywalizacji 4 zawodników (kobiety i mężczyzni w różnych proporcjach) w przypadku małej liczby zgłoszeń uczelni liczba uczestnków zostanie zwiększona do 6 zawodników (informacja w późniejszszym terminie.) Dopuszcza się do przebywania na obiekcie jednego trenera/opiekuna grupy .Wstęp osób postronnych zabroniony.
 2. Zawodnicy muszą spełniać następujące warunki :

–  posiadać aktualną legitymację studencką i aktualną legitymację AZS

–  posiadać ważne badania lekarskie z klauzulą  „ Zdolny do zawodów we wspinaczce

sportowej ”; ostatecznie oświadczenie o treści, iż mój stan zdrowia pozwala mi na

udział w rywalizacji sportowej we wspinaczce sportowej.

– dokonać zgłoszenia na e-mail: moczydlowski.pk@gmail.com  podając imię nazwisko oraz nazwę uczelni którą reprezentuje.

 1. Zawodnicy nie przestrzegający zasad fair-play będą upominani lub dyskwalifikowani.
 2. Zasady bezpieczeństwa i asekuracji obowiązują zgodnie z przepisami PZA
 3. Incydenty techniczne będą rozpatrywane zgodnie z przepisami PZA

 

 1. REGULAMIN TECHNICZNY

Założenia ogólne:

 1. Zawody przeprowadzane będą w klasyfikacji:
 2. a) kobiet
 3. b) mężczyzn
 4. c) uczelni- wygrywa drużyna która zdobędzie w sumie najwięcej pkt: 3pkt za 1.miejsce, 2pkt za miejsce, 1pkt za 3. miejsce.
 5. Zawody są rozrywane w ciągu jednego dnia, składają się z eliminacji i finału. Oba etapy to konkurencje „na trudność”.
 6. Nad całymi zawodami będzie czuwało 2 sędziów.
 7. Podczas oglądania drogi zawodnicy mogą dotykać tylko pierwszych chwytów oznaczonych jako startowe drodze bez odrywania obu nóg od ziemi.
 8. Za rozpoczęcie pokonywania drogi uznaje się moment, gdy zawodnik trzyma rękami chwyty oznaczone jako „start” i oderwie obie nogi od ziemi. (utrata flash w momencie oderwania i wszystkich kończyn i ponowne dotknięcie jakąkolwiek częścią ciała do podłogi)
 9. Podczas oglądania drogi zawodnicy mogą dotykać tylko pierwszych chwytów oznaczonych jako startowe drodze bez odrywania obu nóg od ziemi.
 10. Drogę wspinaczkową uznaje się za ukończoną, jeśli zawodnik dotkną obiema rękami najwyższego chwytu oznaczonego jako „top” i przytrzymał go w stabilnej pozycji przez 3 sekundy.
 11. Drogę wspinaczkową uznaje się za nieukończoną, jeżeli zawodnik:
 12. a) odpadł od ściany,
 13. b) przekroczył limit czasu przeznaczony na start,
 14. c) użył do wspinania: chwytów należących do sąsiedniej drogi, punktów asekuracyjnych, ekspresów, otworów w ścianie przeznaczonych do mocowania chwytów,
 15. d) po starcie dotknął ziemi jakąkolwiek częścią ciała,
 16. e) skorzystał z jakiejkolwiek dodatkowej pomocy (blok podciągnięcie na linie).
 17. Zawodnicy, nie posiadający własnego sprzętu, będą mogli wypożyczyć na miejscu uprząż, przyrząd asekuracyjny i karabinek (nie ma możliwości wypożyczenia butów wspinaczkowych). Zalecane jest używanie kasków wspinaczkowych. Korzystanie z magnezji we własnym zakresie.
 18. Podczas eliminacji drogi będą czyszczone po każdej grupie zawodników. Dodatkowo zawodnicy mogą czyścić chwyty z ziemi. Podczas finałów chwyty będą czyszczone po każdym zawodniku.

Eliminacje

 1. W eliminacjach zawodnicy będą podzieleni na 3 grupy eliminacyjne (każda składająca się z 12 osób i trwająca 2 godziny). Kolejność startów zawodników będzie ustalona na drodze losowania. W przypadku małej liczby uczestników liczba grup może zostać zmniejszona.
 2. Zawodnicy będą asekurowali siebie nawzajem. Osoby asekurujące potwierdzają swoje umiejętności podpisując regulamin.
 3. Zawodnicy z grup nie biorących udziału w danej chwili w rywalizacji przebywają poza terenem hali.
 4. Do pokonania będzie 12 dróg wspinaczkowych (9 z asekuracją górną – 3 łatwe, 3 średnie i 3 trudne oraz 3 z asekuracją dolną – 1 łatwa, 1 średnia, 1 trudna).
 5. Zawodnik powinien po kolei, bezpiecznie i prawidłowo wpinać linę do punktów asekuracyjnych. Wpięcie liny powinno być wykonane uwzględniając linię przebiegu drogi, Lina powinna być wpięta przed tym gdy całe ciało wspinacza znajdzie się powyżej niższego z karabinków punktu asekuracyjnego lub przed tym gdy zawodnik będzie w miejscu, z którego w celu wpięcia liny musiałby się cofnąć. Cofnięcie to ruch, w którym zawodnik, zmieniając pierwotną pozycję opuszcza trzymane wcześniej chwyty wykorzystując obie ręce. Każde naruszenie tej zasady powinno skutkować zakończeniem startu.
 6. Punktacja dróg z asekuracją górną:

W każdej drodze będzie punktowane dotknięcie chwytów oznaczonych jako „bonus” (2 na każdej drodze) oraz dotknięcie chwytu oznaczonego jako „top” (obiema rękami). Dodatkowo będzie punktowane przejście drogi za pierwszym razem (flash’em).

DROGA ŁATWA  bonus 1=+5pkt  bonus 2=+5pkt  top=+10pkt  flash=+5pkt

max do zdobycia 25pkt/drogę

DROGA ŚREDNIA  bonus 1=+5pkt  bonus 2=+10pkt  top=+15pkt  flash=+10pkt

max do zdobycia 40pkt/drogę

DROGA TRUDNA  bonus 1=+10pkt  bonus 2=+15pkt  top=+20pkt  flash=+15pkt

max do zdobycia 60pkt/drogę

 1. Punktacja dróg z asekuracją dolną:

Punktowane będzie każde wpięcie liny do ekspresu (ekspresy będą już wpięte do punktów asekuracyjnych) oraz pokonanie drogi za pierwszym razem (flash’em).

DROGA ŁATWA +10pkt/wpinkę   flash +5pkt   max do zdobycia 45pkt/drogę

DROGA ŚREDNIA +15pkt/wpinkę   flash +10pkt   max do zdobycia 70pkt/drogę

DROGA TRUDNA +20pkt/wpinkę   flash +15pkt   max do zdobycia 95pkt/drogę

 

Finał

 1. Do finału dostają się 3 panie i 3 panów z najlepszymi wynikami eliminacji (ewentualnie ex aequo).
 2. Finał składa się z 1 drogi wspinaczkowej o narastającym poziomie trudności pokonywanej z asekuracją dolną. Zawodnicy będą asekurowani przez sędziego.
 3. Na drodze finałowej punktowany jest każdy ruch, każde prawidłowe wpięcie liny w ekspres i złapanie obiema rękami chwytu oznaczonego jako „top”. Odpowiednio:

KAŻDY RUCH +1pkt   KAŻDA WPINKA +5pkt   TOP +30pkt

Gdy kilku zawodników otrzyma taką samą liczbę punktów, to liczy się czas ukończenia drogi (zawodnik z krótszym czasem wygrywa) W przypadku odpadnięcia na tej samej wysokości przewidziany jest super finał w pokonaniu tego samego odcinka na czas.

 1. Każdy z zawodników będzie oddzielnie pokonywał drogę finałową (pozostali finaliści będą w tym czasie przebywać w strefie izolacji).
 2. Zawodnik będzie miał 2 minuty na zapoznanie się z drogą, a następnie 1 próbę pokonania drogi finałowej. Maksymalny czas przejścia 15min.

Zgłoszenia   należy  przesłać  w terminie  do  2 czerwca 2022 r.  na  adres  organizatora :

adres e-mail: moczydlowski.pk@gmail.com

ILOŚĆ OSÓB: 36 osób (max. 4 z każdej uczelni) – jeśli do 2 czerwca 2022  zgłosi się łącznie mniej niż 36 uczestników; uczelnie, które zgłosiły 4 uczestników, będą mogły do 4 czerwca 2022   zgłosić więcej osób (tak, by łącznie było 36 uczestników); o przyjęciu wspomnianych dodatkowych osób decyduje kolejność zgłoszeń. O tym, czy można zgłaszać dodatkowe osoby, uczelnie zostaną powiadomione 3- czerwca.

Ze sportowym pozdrowieniem

            Paweł Moczydłowski