Zaznacz stronę

Komunikat organizacyjny PALM w szachach 03.2023

Strona główna » Aktualności » Komunikat organizacyjny PALM w szachach 03.2023

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Podlaskiej Akademickiej Ligi Międzyuczelnianej

w Szachach Szybkich 2023r.

 

Turniej o Puchar Rektora Uniwersytetu w Białymstoku

 

1.CEL TURNIEJU

 • promocja Uniwersytetu w Białymstoku, Akademickiego Związku Sportowego, Miasta Białystok, Województwa Podlaskiego.
 • popularyzacja sportu szachowego wśród społeczeństwa.
 • wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników.
 1. TERMIN, MIEJSCE

2.1 Zawody odbędą się w dniu 4 marca (sobota) 2023 r.

2.2 Miejscem rozgrywek jest Hala Sportowa UwB  przy ul. Świerkowej 20A w Białymstoku.

 1. ORGANIZATOR
 • Akademicki Związek Sportowy.
 • Uniwersytet w Białymstoku.
 1. UCZESTNICTWO

4.1 Uczestnictwo w zawodach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody zawodnika na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie), a także na wprowadzenie ich do systemów informatycznych w ramach realizacji zadania (zgodnie z art. 23, ust. 1, pkt.1 Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

4.2 W przypadku uczestnictwa w klasyfikacji akademickiej ligi międzyuczelnianej wymaga się okazania ważnej legitymacji AZS.

4.3 Uczestnicy niepełnoletni są  zobowiązani do dostarczenia oświadczenia rodzica o wyrażeniu zgody na udział dziecka w turnieju.

 1. ZGŁOSZENIA

5.1 Zawodnicy dokonują zgłoszeń internetowych do końca 2 marca 2023 r. za pośrednictwem strony http://chessarbiter.com/, ewentualnie za pośrednictwem maila azsuwb1@gmail.com.

5.2 W przypadku drogi mailowej prosimy o podanie następujących danych: Imię i Nazwisko, Uczelnia – w przypadku studentów, szkoła – w przypadku uczniów. W przypadku pozostałych osób wystarczy Imię i Nazwisko.

5.3 Limit miejsc wynosi 100. W przypadku wolnych miejsc będzie możliwość zapisania się w dniu turnieju.

5.4 Turniej jest zgłoszony do FIDE, w związku z czym będzie możliwość uzyskania rankingu szachowego.

 1. OPŁATA 

6.1 Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty startowej w wysokości 10 zł do maksymalnie 2 marca 2023. W przypadku wolnych miejsc będzie możliwość zapisania się w dniu turnieju. Osoby posiadające ważną legitymację AZS są zwolnione z opłaty startowej.

6.2 Dane do przelewu :

Numer rachunku : 30 2030 0045 1110 0000 0419 8210                                                         

Nazwa i adres odbiorcy: Klub Środowiskowy AZS Województwa Podlaskiego.

Tytuł: Turniej Szachowy o Puchar Rektora – wpisowe, imię i nazwisko.

6.3 Jeżeli uczestnik wycofa się z turnieju, organizator nie zwraca uiszczonej opłaty.

6.4 Osoby posiadające ważną legitymację AZS są zwolnieni z opłaty startowej.

 1. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY

Rozgrywki przeprowadzone zostaną systemem szwajcarskim na dystansie 8 rund w ciągu 1 dnia.

Tempo gry: 10 minut plus 5 sekund za wykonane posunięcie dla zawodnika.

Program zawodów:

godz.9.30 – odprawa techniczna

godz.9.45 – otwarcie turnieju

godz.10.00 ÷14.15– rundy I-VIII

godz.14.30 – zakończenie zawodów, wręczenie nagród

W razie małej ilości zgłoszeń dopuszcza się rozegranie turnieju systemem kołowym.

 1. KLASYFIKACJE KOŃCOWE

Klasyfikacja OPEN

Klasyfikacja Podlaskiej Akademickiej Ligi Międzyuczelnianej

Klasyfikacja Najlepszy Student (dotyczy wszystkich studentów, niezależnie od uczelni)

Klasyfikacja Najlepszy Uczeń (dotyczy wszystkich uczniów, niezależnie od szkoły)

Klasyfikacja Najlepsza Kobieta

 1. OCENA WYNIKÓW

9.1 O kolejności miejsc w turnieju decyduje ilość punktów zdobyta przez zawodnika.

9.2 W przypadku zdobycia równej ilości punktów przez dwóch lub więcej zawodników o miejscu decydują kolejno:

w turnieju szwajcarskim

 1. a) wartościowanie średnie Buchholza
 2. b) wartościowanie pełne Buchholza
 3. c) liczba zwycięstw
 4. d) progresja
 5. e) wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami
 6. f) średni ranking krajowy przeciwników

w turnieju kołowym

 1. a) punktacja Sonnenborna – Bergera
 2. b) rozszerzony system Koyi
 3. c) liczba zwycięstw
 4. d) wynik bezpośredniej partii
 5. NAGRODY
 • Zwycięzca otrzyma nagrodę główną w wysokości 1000 złotych
 • Zwycięzcy kategorii Najlepszy Student oraz Najlepszy Uczeń otrzymają nagrody w wysokości 250 zł każdy
 • Dla zwycięzców przewidziane są pamiątkowe puchary, medale oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe.
 • W przypadku zdobycia przez Studenta lub Ucznia nagrody głównej w kategorii OPEN, nagroda w kategorii Najlepszy Student lub Najlepszy Uczeń przechodzi na kolejną osobę w tej kategorii
 1. SĘDZIOWANIE

11.1 Zawody prowadzi sędzia główny

 1. SPRAWY WYCHOWAWCZE

12.1 W trakcie partii zawodnicy nie mogą kontaktować się z trenerami, opiekunami, rodzicami. W przypadku naruszenia dyscypliny Sędzia Główny, Organizator może ukarać zawodnika orzekając jego przegraną i wykluczyć zawodnika z turnieju.

 1. USTALENIA KOŃCOWE

13.1 W zawodach obowiązują przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach.

13.2 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz jego ewentualnej zmiany do czasu rozpoczęcia turnieju.

ORGANIZATORZY