Zaznacz stronę

Komunikat Organizacyjny PALM w Ergometrze Wioślarskim 04.04.2023

Strona główna » Aktualności » Komunikat Organizacyjny PALM w Ergometrze Wioślarskim 04.04.2023

Komunikat organizacyjny Podlaskiej Akademickiej Ligi Międzyuczelnianej w ergometrze wioślarskim 04.04.2023 r.

 

Termin: 04.04.2023 r. (wtorek) godzina 18.30 siłownia w ACS Politechniki Białostockiej

 1. Wiejska 41

 

Zgłoszenia na mejla: p.kuklinski@pb.edu.pl lub bezpośrednio przed zawodami na miejscu.

 

Wszyscy zawodnicy powinni posiadać aktualną legitymację AZS!

 

 1. PROGRAM ZAWODÓW
 2. Zawody odbywają się na ergometrach Concept II.
 3. Dystans dla wszystkich zawodników wynosi 500 metrów. Dystans ten jest zaprogramowany w komputerze ergometru.
 4. Wybór przesłony powietrza oraz przekładni (obciążenia-przełożenia) jest dowolny. Ustawienie ich może być dokonane przez zawodnika przed startem do wyścigu. Zawodnik nie może zmieniać ustawień na monitorze ergometru. Obowiązują ustawienia przyjęte przez Organizatora.
 5. Zwycięzcą zostaje ten zawodnik, który uzyska najlepszy czas przejazdu spośród wszystkich uczestników zawodów w swojej kategorii wagowej. W przypadku jednakowych czasów odbywa się dogrywka na dystansie 500 metrów (za zgodą obu zainteresowanych). Dogrywka dotyczy miejsc medalowych. W pozostałych przypadkach zawodnicy zajmują miejsca ex aequo.
 6. Czas uzyskany przez zawodnika, który wskaże komputer po przejechaniu 500 metrów jest czasem oficjalnym.
 7. Kolejność startu poszczególnych zawodników ustalana jest przez losowanie.
 8. Zawody są przeprowadzane w następujących kategoriach:

– kobiety waga lekka (KL)

– kobiety open (KA)

– mężczyźni waga lekka (ML)

– mężczyźni open (MA)

 1. Jako wagę lekką zawodników należy traktować:

– męska waga lekka (ML) – do 75 kg

– żeńska waga lekka (KL) – do 61,5 kg

 1. Zawodnicy wagi lekkiej są ważeni bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów.
 2. Czas wyścigu każdego zawodnika jest zapisywany w protokole przez wyznaczonych sędziów, a formularz po biegu musi być podpisany przez zawodnika.
 3. Każdy protest związany z działaniem ergometru jest brany pod uwagę przez komisję sędziowską, jeżeli jego zgłoszenie nastąpi w pierwszych 20. sekundach wyścigu. Następuje wówczas powtórzenie startu. W przypadku awarii ergometru po 20 sekundach od startu zawodnik ma prawo do powtórzenia biegu na końcu zawodów.
 4. UCZESTNICTWO
 5. Każda uczelnia ma prawo zgłosić dowolną liczbę zawodników i zawodniczek.
 6. Zawodniczka/zawodnik ma prawo startu w jednej kategorii wagowej.

 

III. PUNKTACJA

 1. W zawodach jest prowadzona oddzielnie punktacja drużynowa kobiet i mężczyzn.
 2. Do punktacji drużynowej zostaną zaliczone punkty zdobyte przez wszystkie zawodniczki i wszystkich zawodników danej uczelni bez względu na kategorię wagową.
 3. Za I miejsce zawodnik/czka otrzymuje n+1 pkt., za II miejsce n-1 pkt., za III miejsce n-2 pkt., itd., gdzie „n” oznacza liczbę zawodników startujących w najliczniejszej kategorii wagowej.
 4. Zwycięzcą zostaje ta drużyna, która zgromadzi największą liczbę punktów (zgodnie z pkt. III.2).
 5. Punktacja prowadzona jest dla wszystkich startujących zawodników.
 6. W przypadku równej ilości punktów w punktacji drużynowej, o kolejności decyduje większa liczba pierwszych miejsc, następnie drugich, trzecich, itd. (oddzielnie dla kobiet i mężczyzn).
 7. UWAGI KOŃCOWE
 8. Przewidziane są medale za miejsca 1-3 na każdym dystansie i w każdej kategorii wagowej.
 9. Zawody rozgrywane są w oparciu o przepisy Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich z uwzględnieniem zapisów niniejszego regulaminu technicznego.