Zaznacz stronę

Komunikat organizacyjny PALM w Strzelectwie Sportowym 29.04.2023

Strona główna » Aktualności » Komunikat organizacyjny PALM w Strzelectwie Sportowym 29.04.2023

Podlaska Akademicka Liga Międzyuczelniana
w strzelectwie sportowym
Białystok 29.04.2023 r.
Regulamin zawodów

1. Cel zawodów:
• wyłonienie najlepszych strzelców i uczelni województwa podlaskiego w strzelectwie sportowym
• popularyzacja strzelectwa sportowego w środowisku studenckim
• promocja Akademickiego Związku Sportowego

2. Organizator zawodów:
• Akademicki Związek Sportowy

3. Termin i miejsce zawodów:
• 29 kwietnia 2023 r.
• strzelnica KS Kaliber, ul. Grunwaldzka 18, Białystok

4. Program zawodów:

8.00 – otwarcie zawodów

Godz. próbne Godz. start Godz. stop Nazwa konkurencji
8.15 8.30 9.45 Pistolet pneumatyczny 60
10.00 10.15 11.30 Karabin pneumatyczny 60

11.45 – dekoracje i zakończenie zawodów

W zależności od ilości zgłoszeń program może ulec zmianie.
5. Uczestnictwo:
• w zawodach mogą brać udział studenci uczelni państwowych i prywatnych z całej Polski (studia dzienne i zaoczne)
• obowiązkowe jest posiadanie aktualnej legitymacji AZS,
więcej informacji o elektronicznej legitymacji na stronie: azs.pl

6. Klasyfikacja:
• indywidualna kobiet pistolet
• indywidualna kobiet karabin
• indywidualna mężczyzn pistolet
• indywidualna mężczyzn karabin
• zespołowa uczelni województwa podlaskiego

7. Nagrody:
• klasyfikacja indywidualna miejsca 1 – 3 medale i dyplomy
• klasyfikacja zespołowa miejsca 1 – 3 puchary

8. Zgłoszenia:
• do 25 kwietnia 2023 r. – email: ark.tim@outlook.com
• w zgłoszeniu piszemy: imię i nazwisko, nazwę uczelni, wybraną konkurencję (jest możliwość strzelania dwóch), numer telefonu
9. Koszty uczestnictwa:
• udział w zawodach jest bezpłatny
• dojazd we własnym zakresie
10. Sprawy różne:
• śrut zapewnia organizator
• istnieje możliwość wypożyczenia broni na czas zawodów (pistolety i karabiny pneumatyczne)