Zaznacz stronę

Komunikat organizacyjny PALM w Lekkiej Atletyce 13.05.2023

Strona główna » Aktualności » Komunikat organizacyjny PALM w Lekkiej Atletyce 13.05.2023

PODLASKA AKADEMICKA LIGA MIĘDZYUCZELNIANA

W LEKKIEJ ATLETYCE

BIAŁYSTOK 13 maja 2022

 

 1. ORGANIZATOR:

KLUB ŚRODOWISKOWY AZS WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

 

KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

 

 1. TERMIN I MIEJSCE:

13 maja 2023 (sobota) program minutowy zostanie opublikowany i wysłany bliżej terminu zawodów

            Stadion lekkoatletyczny BOSiR – „Zwierzyniec”

Białystok ul. 11-go Listopada 28

 1. KONKURENCJE:

Kobiety:  100m, 300m, 600m, 1000m; sztafeta 4x100m; skoki: w dal, wzwyż;

rzuty: pchnięcie kulą (4kg), rzut dyskiem (1kg), rzut oszczepem (600g)

 

Mężczyźni100m, 300m, 600m, 1000m; sztafeta 4x100m; skoki: w dal, wzwyż;

rzuty: pchniecie kulą (7,26kg ) , rzut dyskiem ( 2 kg ) , rzut oszczepem ( 800 g )

 

 1. UCZESTNICTWO:

Prawo do startu mają studenci oraz pracownicy uczelni posiadający ważną legitymację AZS .

 1. Zawodnik/zawodniczka ma prawo startu w jednej konkurencji indywidualnej oraz w sztafecie. Uczelnia ma prawo zgłosić dowolną liczbę zawodników i zawodniczek w konkurencjach indywidualnych i w sztafetach.
 2. W konkurencji musi wystartować minimum 2 zawodników/zawodniczek.
 3. W przypadku gdy w konkurencji wystartuje jeden zawodnik/ zawodniczka to jego wynik nie jest uznany i nie wlicza się do punktacji drużynowej.
 4. Istnieje możliwość zgłoszenia zawodnika do drugiej konkurencji indywidualnej ale tylko „poza konkursem”.

 

 

 1. PUNKTACJA:

Zawody zostaną rozegrane w kategorii Podlaskiej Akademickiej Ligi Międzyuczelnianej, gdzie odbędzie się dekoracja medalowa pierwszej trójki zawodników po każdej konkurencji.

 

Wyłoniona zostanie klasyfikacja drużynowa PALM kobiet i oddzielnie mężczyzn.

W każdej konkurencji punktuje maksymalnie 8 najlepszych zawodników/zawodniczek. Punktacja drużynowa jest uznawana według wzoru w każdej konkurencji: 1 miejsce – n +1, 2 miejsce – n-1, 3 miejsce n-2 itd. gdzie „n” to liczba startujących zawodników w danej konkurencji. Sztafety punktowane są tak samo jak konkurencje indywidualne.

 

W przypadku równej ilości punktów w punktacji drużynowej o kolejności decyduje większa liczba pierwszych miejsc, następnie drugich itd. w klasyfikacji poszczególnych konkurencji.

 1. NAGRODY:

W klasyfikacji indywidualnej zawodnicy otrzymają medale.

 

 

 1. ZGŁOSZENIA:

W załączniku listy startowe na podstawie zgłoszeń wysłanych do 18.04.2023.

Ewentualne zmiany w zgłoszeniach do zawodów, z podaniem konkurencji, proszę kierować  na adres e-mail : ks.bialystok@azs.pl  do dnia 11 maja 2023

 

 

Pytania i uwagi proszę kierować na ks.bialystok@azs.pl lub tel. 792123367

 

 

Program minutowy będzie wysłany e-mailem i podany na stronie www.bialystok.azs.pl w najbliższym możliwym czasie.