Zaznacz stronę

Komunikat organizacyjny PALM w strzelectwie sportowym

Strona główna » Aktualności » Komunikat organizacyjny PALM w strzelectwie sportowym

 

Podlaska Akademicka Liga Międzyuczelniana

w strzelectwie sportowym

Białystok 18.11.2023 r.

Regulamin zawodów

 

  1. Cel zawodów: ●  wyłonienie najlepszych strzelców i uczelni województwa podlaskiego w strzelectwie sportowym ●  popularyzacja strzelectwa sportowego w środowisku studenckim ●  promocja Akademickiego Związku Sportowego

  1. Organizator zawodów: ●  Akademicki Związek Sportowy

  1. Termin i miejsce zawodów: ●  18 listopada 2023 r. ●  strzelnica KS Kaliber, ul. Grunwaldzka 18, Białystok

 1. Program zawodów:

8.00 – otwarcie zawodów

Godz. próbne Godz. start Godz. stop Nazwa konkurencji
8.15 8.30 9.45 Pistolet pneumatyczny 60
10.00 10.15 11.30 Karabin pneumatyczny 60

11.45 – dekoracje i zakończenie zawodów W zależności od ilości zgłoszeń program może ulec zmianie.

 1. Uczestnictwo: ●  w zawodach mogą brać udział studenci i pracownicy uczelni państwowych i prywatnych z całej Polski (studia dzienne i zaoczne) ●  obowiązkowe jest posiadanie aktualnej legitymacji AZS

 1. Klasyfikacja: ●  indywidualna kobiet pistolet ●  indywidualna kobiet karabin ●  indywidualna mężczyzn pistolet ●  indywidualna mężczyzn karabin ●  zespołowa uczelni województwa podlaskiego

 1. Nagrody: ●  klasyfikacja indywidualna miejsca 1 – 3 medale i dyplomy ●  klasyfikacja zespołowa miejsca 1 – 3 puchary

 1. Zgłoszenia: ●  do 15 listopada 2023 r. – email: ark.tim@outlook.com ●  w zgłoszeniu piszemy: imię i nazwisko, nazwę uczelni, wybraną konkurencję (jest możliwość strzelania dwóch), numer telefonu

 1. Koszty uczestnictwa: ●  udział w zawodach jest bezpłatny ●  dojazd we własnym zakresie

 1. Sprawy różne: ●  śrut zapewnia organizator ●  istnieje możliwość wypożyczenia broni na czas zawodów (pistolety i karabiny pneumatyczne)