Zaznacz stronę

O nas

Strona główna » O nas

O nas

Akademicki Związek Sportowy

Akademicki Związek Sportowy powstał w Krakowie, 15 maja 1909 roku w celu „wniesienia w mury Uniwersytetu Jagiellońskiego blasków młodości, zdrowia, siły”. Idea utworzenia AZS zrodziła się wśród kilkuosobowej grupy studentów Wszechnicy Jagiellońskiej, miłośników przyrody, uprawiających wspólnie narciarstwo, taternictwo, turystykę, krajoznawstwo i biegi terenowe. To właśnie na wspólnych wycieczkach i wyprawach tatrzańskich dojrzewała myśl powołania na gruncie uniwersyteckim organizacji o charakterze sportowo-turystycznym, której brak dotkliwie odczuwali.

Obecnie AZS jest największą akademicką organizacją działającą w wyższych uczelniach, zrzeszającą sportowców i działaczy aktywnie uczestniczących w rozgrywkach uczelnianych, środowiskowych, ogólnopolskich, europejskich, a nawet światowych. Członkowie AZS-u uczestniczą w rozgrywkach sportu powszechnego oraz wyczynowego – występując nawet w najwyższych ligach krajowych. Wielu sportowców AZS-u występuję w reprezentacji kraju i reprezentacji olimpijskiej.

Celem AZS jest

 • upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, podnoszenie sprawności fizycznej i polepszanie stanu zdrowia społeczności akademickiej,
 • rozwijanie sportu wyczynowego w środowisku akademickim,
 • powodowanie aktywności i kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za losy macierzystego klubu, szkoły wyższej i środowiska,
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości, rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej, a także wychowywanie członków Związku zgodnie z tradycjami AZS,
 • działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
 • działanie na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej,
 • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • działanie na rzecz organizacji wolontariatu,
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomani, alkoholizmowi i nikotynizmowi zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się.

AZS realizuje swoje cele poprzez

 • organizowanie życia sportowego, rekreacji i turystyki,
 • uczestniczenie w imprezach i zawodach sportowych w kraju i za granicą.
 • współdziałanie w organizowaniu szkolenia i doskonalenie kadry trenersko-instruktorskiej, organizatorów sportu i rekreacji,
 • organizowania obozów sportowych, adaptacyjnych, integracyjnych, szkoleniowych, rekreacyjnych i turystycznych,
 • tworzenie, utrzymywanie oraz zagospodarowywanie terenów, obiektów sportowych,
 • propagowanie różnych form sportu, rekreacji i turystyki,
 • współpracę z władzami szkół wyższych i samorządów studenckich,
 • współpracę z jednostkami uczelni zajmującymi się problemami kultury fizycznej,
 • współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządowymi, związkami sportowymi oraz organizacjami społecznymi,
 • utrzymywanie kontaktów sportowych z odpowiednimi organizacjami sportowymi w kraju i za granicą,
 • prowadzenie działalności gospodarczej.

Struktura organizacyjna AZS

Kadencja władz naczelnych AZS trwa 2 lata. Najwyższą władzą AZS jest Zjazd, który jest zwoływany przez Zarząd Główny jako zwyczajny lub nadzwyczajny.

Dziś AZS to stowarzyszenie posiadające ponad 42 tys. członków zrzeszonych w ponad 250 klubach i trenujących w ok. 3 tys. sekcji sportowych.

Władzami naczelnymi AZS są:

 • Zjazd,
 • Zarząd Główny,
 • Prezydium Zarządu Głównego,
 • Główna Komisja Rewizyjna,
 • Główny Sąd Koleżeński.