AZS Białystok

Klub Środowiskowy
AZS Województwa Podlaskiego

Organizowane imprezy

AZS Województwa Podlaskiego

PALM

Podlaska Akademicka Liga Międzyuczelniana

Test Coopera

Wiosenny test kondycji fizycznej

AMP

Akademickie Mistrzostwa Polski

Mistrzostwa Województwa

Mistrzostwa Województwa Podlaskiego

O nas

AZS Białystok

AZS jest studencką organizacją sportu akademickiego o zasięgu ogólnokrajowym, reprezentującą swoich członków w sprawach związanych z upowszechnianiem i rozwojem kultury fizycznej w środowisku akademickim.

Legitymacje AZS

Procedura wyrobienia legitymacji AZS

  1. WYPEŁNIENIE WNIOSKU NA STRONIE, WYBRANIE WARIANTU UBEZPIECZENIA, UZUPEŁNIENIE DANYCH OSOBOWYCH.
  2. WYDRUKOWANIE ORAZ PODPISANIE DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ
  3. DOSTARCZENIE DO JEDNOSTKI KŚ AZS WOJ. PODLASKIEO
    (UL. KILIŃSKIEGO 1, 15-089 BIAŁYSTOK, POK. 303) ORAZ
    UISZCZENIE OPŁATY ZA LEGITYMACJĘ.

Partnerzy

Klubu Środowiskowego AZS Województwa Podlaskiego