Zaznacz stronę

Komunikat organizacyjny PALM we Wspinaczce Sportowej

Strona główna » Aktualności » Komunikat organizacyjny PALM we Wspinaczce Sportowej

Komunikat organizacyjny

Podlaskiej Akademickiej Ligi Międzyuczelnianej  AZS

we Wspinaczce Sportowej

 

Organizator:

Organizacja Środowiskowa AZS Białystok, Studium WFiS Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i KU AZS UMB Białystok

 

Cel  zawodów:

Popularyzacja Wspinaczki Sportowej w środowisku akademickim, praktyczny sprawdzian reprezentacji poszczególnych uczelni.

 

Termin i miejsce:

Zawody odbędą się  16 kwietnia 2024r. (wtorek),  godz. 17:00-22:00  ścianka wspinaczkowa w Domu Studenta nr 1 ul. Akademicka 3 Białystok

 

Regulamin  zawodów:

 1. WARUNKI  UCZESTNICTWA
 2. W zawodach uczestniczyć mogą reprezentacje uczelni (aktualne legitymacje AZS)
 3.  Każda uczelnia ma prawo zgłosić do rywalizacji zawodników (kobiety i mężczyźni).
 4. Zawodnicy muszą spełniać następujące warunki :
 • posiadać aktualną legitymację studencką i aktualną legitymację AZS
 • posiadać ważne badania lekarskie z klauzulą: „zdolny do zawodów we wspinaczce sportowej”; ostatecznie oświadczenie o treści, iż: „mój stan zdrowia pozwala mi na udział w zawodach we wspinaczce sportowej”.

 

 

 

 1. REGULAMIN TECHNICZNY

Założenia ogólne

 1. Klasyfikacja w zawodach przeprowadzona jest oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.
 2. Zawody są rozgrywane w ciągu dwóch dni, składają się z eliminacji i finału. Oba etapy to konkurencje „na trudność” (w finale dodatkowo będzie mierzony czas).
 3. Nad całymi zawodami będzie czuwało 2 sędziów.
 4. Za rozpoczęcie pokonywania drogi uznaje się  moment, gdy zawodnik trzyma rękami chwyt/y oznaczone jako „start” i oderwie nogi od ziemi. Przed startem można dotykać tylko chwytów oznaczonych jako “start”.
 5. Drogę wspinaczkową uznaje się za ukończoną, jeśli zawodnik dotknął obiema  rękami najwyższego chwytu oznaczonego jako „top” i przytrzymał go przez 3 sekundy.
 6. Drogę wspinaczkową uznaje się za nieukończoną, jeżeli zawodnik:
 • odpadł od ściany,
 • przekroczył limit czasu przeznaczony na start (dotyczy finału),
 • użył do wspinania: chwytów należących do sąsiedniej drogi, punktów asekuracyjnych, ekspresów, otworów w ścianie przeznaczonych do mocowania chwytów,
 • po starcie dotknął ziemi jakąkolwiek częścią ciała,
 • skorzystał z jakiejkolwiek dodatkowej pomocy (np. bloku na linie asekuracyjnej).

 

Eliminacje

 1. Do pokonania będzie 12 dróg wspinaczkowych (9 z asekuracją górną – 3 łatwe, 3 średnie i 3 trudne oraz 3 z asekuracją dolną – 1 łatwa, 1 średnia, 1 trudna).
 2. Punktacja dróg z asekuracją górną:

W każdej drodze będzie punktowane złapanie (tak, aby był postęp ruchu do kolejnego chwytu) chwytów oznaczonych jako „bonus” (2 na każdej drodze) oraz dotknięcie chwytu oznaczonego jako „top” (obiema rękami). Dodatkowo będzie punktowane przejście drogi za pierwszym razem (flash’em).

DROGA ŁATWA  bonus 1=+5pkt  bonus 2=+5pkt  top=+10pkt  flash=+5pkt

max do zdobycia 25pkt/drogę

DROGA ŚREDNIA  bonus 1=+5pkt  bonus 2=+10pkt  top=+15pkt  flash=+10pkt

max do zdobycia 40pkt/drogę

DROGA TRUDNA  bonus 1=+10pkt  bonus 2=+15pkt  top=+20pkt  flash=+15pkt

max do zdobycia 60pkt/drogę

 

 1. Punktacja dróg z asekuracją dolną:

Punktowane będzie każde wpięcie liny do ekspresu (ekspresy będą już wpięte do punktów asekuracyjnych) oraz pokonanie drogi za pierwszym razem (flash’em).

DROGA ŁATWA +10pkt/wpinkę   flash +5pkt   max do zdobycia 45pkt/drogę

DROGA ŚREDNIA +15pkt/wpinkę   flash +10pkt   max do zdobycia 70pkt/drogę

DROGA TRUDNA +20pkt/wpinkę   flash +15pkt   max do zdobycia 95pkt/drogę

 1. W eliminacjach zastosowana będzie metoda tzw. “samosędziwoania”. Zawodnicy będą sami zaznaczać na specjalnie przygotowanych kartkach, ile zdobyli bonusów, topów, flash’ów i wpinek.

 

Finał

 1. Do finału dostaną się 3 panie i 3 panów z najlepszymi wynikami eliminacji (ewentualnie ex aequo).
 2. Finał składa się z 1 drogi wspinaczkowej o narastającym poziomie trudności pokonywanej z asekuracją dolną. Zawodnicy będą asekurowani przez sędziego.
 3. Na drodze finałowej punktowany jest każdy ruch, każde wpięcie liny w ekspres i złapanie obiema rękami chwytu oznaczonego jako „top”. Odpowiednio:

KAŻDY RUCH +1pkt   KAŻDA WPINKA +5pkt   TOP +30pkt

Gdy kilku zawodników otrzyma taką samą liczbę punktów, to liczy się czas ukończenia drogi (zawodnik z krótszym czasem wygrywa).

 1. Każdy z zawodników będzie oddzielnie pokonywał drogę finałową (pozostali finaliści będą w tym czasie przebywać w strefie izolacji).
 2. Zawodnik będzie miał 2 minuty na zapoznanie się z drogą, a następnie 1 próbę pokonania drogi finałowej.
 3. Zawodnicy biorący udział w finale otrzymają medale odpowiednio za 3, 2 i 1 miejsce.

 

Zgłoszenia   należy  przesłać  w terminie  do  16 kwietnia 2024 r. na adres e-mail organizatora kolanowski.stefan@gmail.com lub nr telefonu: 694 884 935 (kontakt SMS)

ILOŚĆ OSÓB: max 36 osób

Zapisanie się na zawody jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

 

Ze sportowym pozdrowieniem

 Maciej Kolanowski