Zaznacz stronę

Komunikat organizacyjny PALM w Lekkiej Atletyce 09.05.2024

Strona główna » Aktualności » Komunikat organizacyjny PALM w Lekkiej Atletyce 09.05.2024

 

 

PODLASKA AKADEMICKA LIGA MIĘDZYUCZELNIANA
W LEKKIEJ ATLETYCE
BIAŁYSTOK 9 maja 2024 

 

 1. Organizator:
  KLUB ŚRODOWISKOWY AZS WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
  KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ
 2. Termin i miejsce:
  9 maja (czwartek) od godziny 16.00.
  Program minutowy zostanie opublikowany i wysłany bliżej terminu zawodów.
  Stadion lekkoatletyczny BOSiR
  Białystok ul. 11-go Listopada 28
 3. Konkurencje:
  Kobiety: 100m, 400m, 1500m; sztafeta 4x100m; skoki: w dal, wzwyż;
  rzuty: pchnięcie kulą (4kg), rzut dyskiem (1kg), rzut oszczepem (600g)Mężczyźni100m, 400m, 1500m; sztafeta 4x100m; skoki: w dal, wzwyż;
  rzuty: pchniecie kulą (7,26kg ) , rzut dyskiem ( 2 kg ) , rzut oszczepem ( 800 g )
 4. Uczestnictwo:
  Prawo do startu mają studenci oraz pracownicy uczelni posiadający ważną
  legitymację AZS.
  ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
  1. Zawodnik/zawodniczka ma prawo startu w dwóch konkurencjach
  ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎indywidualnych oraz w sztafecie. Uczelnia ma prawo zgłosić dowolną liczbę
  ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎zawodników i zawodniczek w konkurencjach indywidualnych i w sztafetach.
  ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ 2. W konkurencji musi wystartować minimum 2 zawodników/zawodniczek.
  ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ 3. W przypadku gdy w konkurencji wystartuje jeden zawodnik/ zawodniczka to
  ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ jego wynik nie jest uznany i nie wlicza się do punktacji drużynowej.
 5. Punktacja:
  Zawody zostaną rozegrane w kategorii Podlaskiej Akademickiej Ligi
  Międzyuczelnianej, gdzie odbędzie się dekoracja medalowa pierwszej trójki
  zawodników po każdej konkurencji.Wyłoniona zostanie klasyfikacja drużynowa PALM kobiet i oddzielnie mężczyzn.Punktacja drużynowa jest uznawana według wzoru w każdej konkurencji: 1 miejsce –
  n +1, 2 miejsce – n-1, 3 miejsce n-2 itd. gdzie „n” to liczba startujących zawodników z
  Klubów Uczelnianych AZS w danej konkurencji. Do punktacji drużynowej wliczany
  jest każdy zawodnik z danej uczelni bez limitu ilościowego. Sztafety punktowane są
  podwójnie.W przypadku równej ilości punktów w punktacji drużynowej o kolejności decyduje
  większa liczba pierwszych miejsc, następnie drugich itd. w klasyfikacji
  poszczególnych konkurencji.
 6. Nagrody:
  W klasyfikacji indywidualnej zawodnicy otrzymają medale.
 7. Zgłoszenia:
  Zgłoszenia imienne zawodników wraz z konkurencjami w których startują proszę
  kierować na adres e-mail: kspodlasie@interia.eu do dnia 6 maja 2023 do godziny
  15.00

 

Pytania i uwagi proszę kierować tel. 792123367.

Program minutowy będzie wysłany e-mailem i podany na stronie www.bialystok.azs.pl po otrzymaniu zgłoszeń.

 

 

Lista startowa