Zaznacz stronę

Legitymacje AZS i system SORGA

Strona główna » Aktualności » Legitymacje AZS i system SORGA

Zgodnie z przyjętymi przez Zarząd Główny AZS założeniami wprowadzamy od nowego roku akademickiego 2020/2021 czyli od 1 października 2020 r. nowy system obsługi struktury AZS i członkostwa w AZS – „SORGA”. System pozwala na szereg funkcjonalności, które mają usprawnić nasze działania, wewnętrzną komunikację i dać narzędzia do zarządzania strukturą AZS oraz systemem członkostwa w AZS na każdym jej poziomie (Klub AZS / Organizacja Środowiskowa AZS / Zarząd Główny AZS). Dostęp do systemu będzie możliwy przez dotychczasową stronę www.legitymacja.azs.pl lub www.azs.sorga.pl

Wdrażanie systemu podzieliliśmy na etapy przypisane do kolejnych lat:
• I etap – rok akademicki 2020/2021 – struktura AZS i system członkostwa w AZS.
• II etap – rok akademicki 2021/2022 – organizacja i zarządzanie rozgrywkami sportowymi (AMP / ligi środowiskowe, puchary AZS, itp.) – przeniesienie i integracja funkcjonalności systemu E-Madzia.
• III etap – rok akademicki 2022/2023 – wewnętrzne rozliczenia finansowe.

Zwracamy uwagę, że sytuacja wymaga dużej aktywności po stronie Klubów AZS ze względu na trwający okres rozgrywek AMP 2019/2020 i konieczność posiadania nowych legitymacji AZS. Podkreślamy, że dotychczasowe legitymacje tracą ważność, a każdy członek AZS zobowiązany jest do zarejestrowania się w systemie oraz wyrobienia nowej legitymacji.

Jednocześnie informujemy, że kontynuujemy współpracę z Wiener Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, które zapewni nam ubezpieczenie NNW w trzech podstawowych wariantach:
• standard – 70zł (suma ubezpieczenia 6.500 zł)
• komfort – 140zł (suma ubezpieczenia 25.000 zł)
• sport – 1150zł (suma ubezpieczenia 65.000 zł).
Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie pełnym obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały podczas uprawiania sportu, nauki, wykonywania pracy, drogi z/do pracy, uczelni, szkoły, zajęć sportowych oraz w życiu prywatnym na terytorium całego świata przez całą dobę.

Utrzymane zostały także trzy wersje naszej legitymacji:
• legitymacja ISIC-AZS (dla członków AZS, którzy są studentami – bez ograniczenia wieku – lub uczniami powyżej 12 roku życia)
• legitymacja ITIC-AZS (dla członków AZS, którzy są nauczycielami, wykładowcami akademickim lub trenerami)
• legitymacja AZS (dla wszystkich członków AZS bez względu na wiek i status, w tym dla dzieci, seniorów, absolwentów)

Informacje na temat naszych legitymacji oraz ubezpieczeń, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz wejście do nowego systemu członkowskiego znajdują się na stronie www.legitymacja.azs.pl.