Zaznacz stronę

PALM w szachach 2021/2022 zima

Strona główna » Aktualności » PALM w szachach 2021/2022 zima

REGULAMIN TURNIEJU SZACHOWEGO „HETMAN”

1.CEL TURNIEJU

• promocja Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, Akademickiego Związku Sportowego

• popularyzacja sportu szachowego wśród społeczeństwa akademickiego

• wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników

2. TERMIN, MIEJSCE

Zawody odbędą się w dniu 4 grudnia (sobota) 2021 r.

Miejscem rozgrywek jest Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku w Białymstoku przy ul. Adama Mickiewicza 49

3. ORGANIZATOR

• Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku

• Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Województwa Podlaskiego

• Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytet w Białymstoku

4. UCZESTNICTWO

4.1 Uczestnictwo w zawodach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody zawodnika na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie), a także na wprowadzenie ich do systemów informatycznych w ramach realizacji zadania (zgodnie z art. 23, ust. 1, pkt.1 Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 4.2 Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia oświadczenia o spełnieniu wymagań niezbędnych do wystartowania w turnieju . 4.3 Uczestnik jest zobowiązany do dostarczenia wypełnionego oświadczenia o stanie zdrowia, które zostanie załączone w oddzielnym pliku. Będzie możliwość jego wypełnienia także w dniu zawodów

5. ZGŁOSZENIA

Zawodnicy dokonują zgłoszeń internetowych do końca 2 grudnia 2021r. na maila dariusz.golonko@azs.pl lub za pośrednictwem strony http://chessarbiter.com/ Będzie również możliwość zgłoszenia się w dniu zawodów przez sędziego głównego.

6. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY

Rozgrywki przeprowadzone zostaną systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund w ciągu 1 dnia

Tempo gry 10 minut plus 5 sekund za ruch dla zawodnika

Program zawodów:

godz.9.30– odprawa techniczna

godz.9.45– otwarcie turnieju

godz.10.00 ÷14.15– rundy I-VII

godz.14.30 – zakończenie zawodów, wręczenie nagród

Dziewczęta i chłopcy będą grać razem wspólnie, ale klasyfikacja końcowa będzie osobna.

W razie małej ilości zgłoszeń dopuszcza się rozegranie turnieju systemem kołowym.

7. KLASYFIKACJE KOŃCOWE

Klasyfikacja indywidualna mężczyzn Podlaskiej Akademickiej Ligi Międzyuczelnianej .

Klasyfikacja indywidualna kobiet Podlaskiej Akademickiej Ligi Międzyuczelnianej.

Klasyfikacja drużynowa (3 zawodników).

8. OCENA WYNIKÓW

8.1 O kolejności miejsc w turnieju decyduje ilość punktów zdobyta przez zawodnika.

8.2 W przypadku zdobycia równej ilości punktów przez dwóch lub więcej zawodników o miejscu decydują kolejno:

w turnieju szwajcarskim

a) wartościowanie średnie Buchholza

b) wartościowanie pełne Buchholza

c) liczba zwycięstw

d) progresja

e) wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami

f) średni ranking krajowy przeciwników

w turnieju kołowym

a) punktacja Sonnenborna – Bergera

b) rozszerzony system Koyi

c) liczba zwycięstw

d) wynik bezpośredniej partii

9. OPŁATY :

Zawodnicy nie uiszczają opłaty za udział w turnieju

10. NAGRODY

• Dla najlepszych zawodników przewidziane są pamiątkowe y medale oraz nagrody rzeczowe.

10. SĘDZIOWANIE

10.1 Zawody prowadzi sędzia Główny

11. SPRAWY WYCHOWAWCZE

11.1 W trakcie partii zawodnicy nie mogą kontaktować się z trenerami, opiekunami, rodzicami.

W przypadku naruszenia dyscypliny Sędzia Główny. Organizator może ukarać zawodnika orzekając jego przegraną i wykluczyć zawodnika z turnieju.

12. USTALENIA KOŃCOWE

12.1 W zawodach obowiązują przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach.

12.2 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz jego ewentualnej zmiany do czasu rozpoczęcia turnieju.

ORGANIZATORZY