Zaznacz stronę

Komunikat organizacyjny Podlaskiej Akademickiej Ligii Międzyuczelnianej AZS we Wspinaczce Sportowej

Strona główna » Aktualności » Komunikat organizacyjny Podlaskiej Akademickiej Ligii Międzyuczelnianej AZS we Wspinaczce Sportowej

Organizator Organizacja Środowiskowa AZS Białystok, Studium WFiS Uniwersytetu

Medycznego w Białymstoku i KU AZS UMB Białystok

Cel zawodów Popularyzacja Wspinaczki Sportowej w środowisku akademickim,

praktyczny sprawdzian reprezentacji poszczególnych uczelni.

Termin i miejsce Zawody odbędą się 10 grudnia 2021r. ( piątek), od godz. 16:00 ,

ścianka wspinaczkowa w Domu Studenta nr 1 ul. Akademicka 3 Białystok

Regulamin zawodów:

I. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W zawodach uczestniczyć mogą :

– reprezentacje uczelni (aktualne legitymacje AZS)

2. Każda uczelnia ma prawo zgłosić do rywalizacji 4 zawodników (kobiety i mężczyzni w różnych proporcjach) w przypadku małej liczby zgłoszeń uczelni liczba uczestnków zostanie zwiększona do 6 zawodników (informacja w późniejszszym terminie.) Dopuszcza się do przebywania na obiekcie jedgo trenera/opiekuna grupy .Wstęp osób postronnych zabroniony.

3. Zawodnicy muszą spełniać następujące warunki :

– posiadać aktualną legitymację studencką i aktualną legitymację AZS

– posiadać ważne badania lekarskie z klauzulą „ Zdolny do zawodów we wspinaczce

sportowej ”; ostatecznie oświadczenie o treści, iż mój stan zdrowia pozwala mi na

udział w rywalizacji sportowej we wspinaczce sportowej.

– dokonać zgłoszenia na e-mail:moczydlowski.pk@gmail.com, podając imię nazwisko oraz nazwę uczelni którą reprezentuje.

4. Zawodnicy nie przestrzegający zasad fair-play będą upominani lub dyskwalifikowani.

5. Zasady bezpieczeństwa i asekuracji obowiązują zgodnie z przepisami PZA

6. Incydenty techniczne będą rozpatrywane zgodnie z przepisami PZA

II. REGULAMIN TECHNICZNY

Założenia ogólne:

1. Zawody przeprowadzane będą w klasyfikacji:

a) kobiet

b) mężczyzn

c) uczelni- wygrywa drużyna która zdobędzie w sumie najwięcej pkt: 3pkt za 1.miejsce, 2pkt za 2. miejsce, 1pkt za 3. miejsce.

2. Zawody są rozrywane w ciągu jednego dnia, składają się z eliminacji i finału. Oba etapy to konkurencje „na trudność”.

3. Nad całymi zawodami będzie czuwało 2 sędziów.

4. Podczas oglądania drogi zawodnicy mogą dotykać tylko pierwszych chwytów oznaczonych jako startowe drodze bez odrywania obu nóg od ziemi.

5. Za rozpoczęcie pokonywania drogi uznaje się moment, gdy zawodnik trzyma rękami chwyty oznaczone jako „start” i oderwie obie nogi od ziemi. (utrata flash w momencie oderwania i wszystkich kończyn i ponowne dotknięcie jakąkolwiek częścią ciała do podłogi)

6. Drogę wspinaczkową uznaje się za ukończoną, jeśli zawodnik dotknął obiema rękami najwyższego chwytu oznaczonego jako „top” i przytrzymał go w stabilnej pozycji przez 3 sekundy.

7. Drogę wspinaczkową uznaje się za nieukończoną, jeżeli zawodnik:

a) odpadł od ściany,

b) przekroczył limit czasu przeznaczony na start,

c) użył do wspinania: chwytów należących do sąsiedniej drogi, punktów asekuracyjnych, ekspresów, otworów w ścianie przeznaczonych do mocowania chwytów,

d) po starcie dotknął ziemi jakąkolwiek częścią ciała,

e) skorzystał z jakiejkolwiek dodatkowej pomocy (blok podciągnięcie na linie).

8. Zawodnicy, nie posiadający własnego sprzętu, będą mogli wypożyczyć na miejscu uprząż, przyrząd asekuracyjny i karabinek (nie ma możliwości wypożyczenia butów wspinaczkowych). Zalecane jest używanie kasków wspinaczkowych. Korzystanie z magnezji we własnym zakresie.

9. Podczas eliminacji drogi będą czyszczone po każdej grupie zawodników. Dodatkowo zawodnicy mogą czyścić chwyty z ziemi. Podczas finałów chwyty będą czyszczone po każdym zawodniku.

Eliminacje

1. W eliminacjach zawodnicy będą podzieleni na 3 grupy eliminacyjne (każda składająca się z 12 osób i trwająca 2 godziny). Kolejność startów zawodników będzie ustalona na drodze losowania. W przypadku małej liczby uczestników liczba grup może zostać zmniejszona.

2. Zawodnicy będą asekurowali siebie nawzajem. Osoby asekurujące potwierdzają swoje umiejętności podpisując regulamin.

3. Zawodnicy z grup nie biorących udziału w danej chwili w rywalizacji przebywają poza terenem sali.

4. Do pokonania będzie 12 dróg wspinaczkowych (9 z asekuracją górną – 3 łatwe, 3 średnie i 3 trudne oraz 3 z asekuracją dolną – 1 łatwa, 1 średnia, 1 trudna).

5. Zawodnik powinien po kolei, bezpiecznie i prawidłowo wpinać linę do punktów asekuracyjnych. Wpięcie liny powinno być wykonane uwzględniając linię przebiegu drogi, Lina powinna być wpięta przed tym gdy całe ciało wspinacza znajdzie się powyżej niższego z karabinków punktu asekuracyjnego lub przed tym gdy zawodnik będzie w miejscu, z którego w celu wpięcia liny musiałby się cofnąć. Cofnięcie to ruch, w którym zawodnik, zmieniając pierwotną pozycję opuszcza trzymane wcześniej chwyty wykorzystując obie ręce. Każde naruszenie tej zasady powinno skutkować zakończeniem startu.

6. Punktacja dróg z asekuracją górną:

W każdej drodze będzie punktowane dotknięcie chwytów oznaczonych jako „bonus” (2 na każdej drodze) oraz dotknięcie chwytu oznaczonego jako „top” (obiema rękami). Dodatkowo będzie punktowane przejście drogi za pierwszym razem (flash’em).

DROGA ŁATWA bonus 1=+5pkt bonus 2=+5pkt top=+10pkt flash=+5pkt

max do zdobycia 25pkt/drogę

DROGA ŚREDNIA bonus 1=+5pkt bonus 2=+10pkt top=+15pkt flash=+10pkt

max do zdobycia 40pkt/drogę

DROGA TRUDNA bonus 1=+10pkt bonus 2=+15pkt top=+20pkt flash=+15pkt

max do zdobycia 60pkt/drogę

7. Punktacja dróg z asekuracją dolną:

Punktowane będzie każde wpięcie liny do ekspresu (ekspresy będą już wpięte do punktów asekuracyjnych) oraz pokonanie drogi za pierwszym razem (flash’em).

DROGA ŁATWA +10pkt/wpinkę flash +5pkt max do zdobycia 45pkt/drogę

DROGA ŚREDNIA +15pkt/wpinkę flash +10pkt max do zdobycia 70pkt/drogę

DROGA TRUDNA +20pkt/wpinkę flash +15pkt max do zdobycia 95pkt/drogę

Finał

1. Do finału dostają się 3 panie i 3 panów z najlepszymi wynikami eliminacji (ewentualnie ex aequo).

2. Finał składa się z 1 drogi wspinaczkowej o narastającym poziomie trudności pokonywanej z asekuracją dolną. Zawodnicy będą asekurowani przez sędziego.

3. Na drodze finałowej punktowany jest każdy ruch, każde prawidłowe wpięcie liny w ekspres i złapanie obiema rękami chwytu oznaczonego jako „top”. Odpowiednio:

KAŻDY RUCH +1pkt KAŻDA WPINKA +5pkt TOP +30pkt

Gdy kilku zawodników otrzyma taką samą liczbę punktów, to liczy się czas ukończenia drogi (zawodnik z krótszym czasem wygrywa) W przypadku odpadnięcia na tej samej wysokości przewidziany jest super finał w pokonaniu tego samego odcinka na czas.

4. Każdy z zawodników będzie oddzielnie pokonywał drogę finałową (pozostali finaliści będą w tym czasie przebywać w strefie izolacji).

5. Zawodnik będzie miał 2 minuty na zapoznanie się z drogą, a następnie 1 próbę pokonania drogi finałowej. Maksymalny czas przejścia 15min.

Zgłoszenia należy przesłać w terminie do 3 grudnia 2021 r. na adres organizatora :

adres e-mail: moczydlowski.pk@gmail.com

ILOŚĆ OSÓB: 36 osób (max. 4 z każdej uczelni) – jeśli do 3-ego grudnia zgłosi się łącznie mniej niż 36 uczestników; uczelnie, które zgłosiły 4 uczestników, będą mogły do 8-ego grudnia do godz. 15:00 zgłosić więcej osób (tak, by łącznie było 36 uczestników); o przyjęciu wspomnianych dodatkowych osób decyduje kolejność zgłoszeń. O tym, czy można zgłaszać dodatkowe osoby, uczelnie zostaną powiadomione 6-ego grudnia

Ze sportowym pozdrowieniem

Paweł Moczydłowski