Zaznacz stronę

Komunikat Organizacyjny PALM w Szachach

Strona główna » Aktualności » Komunikat Organizacyjny PALM w Szachach

 

 

REGULAMIN TURNIEJU SZACHOWEGO O „PUCHAR REKTORA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU”

 

 

1. CEL TURNIEJU

• promocja Uniwersytetu w Białymstoku, Akademickiego Związku Sportowego, Miasta Białystok, Województwa Podlaskiego
• popularyzacja sportu szachowego wśród społeczeństwa
• wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników

 

2. TERMIN, MIEJSCE

2.1 Zawody odbędą się w dniu 18 lutego (niedziela) 2024 r.
2.2 Miejscem rozgrywek jest Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przy ul. Świerkowej 20A w Białymstoku

 

3. ORGANIZATOR

• Akademicki Związek Sportowy
• Uniwersytet w Białymstoku

 

4. UCZESTNICTWO

4.1 Uczestnictwo w zawodach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody zawodnika na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie), a także na wprowadzenie ich do systemów informatycznych w ramach realizacji zadania (zgodnie z art. 23, ust. 1, pkt.1 Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
4.2 W przypadku uczestnictwa w klasyfikacji akademickiej ligi międzyuczelnianej wymaga się okazanie ważnej legitymacji AZS.
4.3 Osoby niebędące członkiem centralnego rejestru szachowego są zobowiązane do wypełnienia odpowiedniego oświadczenia, które zostanie udostępnione. Będzie je można także wypełnić w dniu wydarzenia.

 

5. ZGŁOSZENIA

5.1 Zawodnicy dokonują zgłoszeń internetowych do końca 16 lutego 2024 r. za pośrednictwem strony http://chessarbiter.com/, ewentualnie za pośrednictwem maila kuazs@uwb.edu.pl
5.2 W przypadku drogi mailowej prosimy o podanie następujących danych: Imię i Nazwisko, Uczelnia – w przypadku studentów, szkoła – w przypadku uczniów. W przypadku pozostałych osób wystarczy Imię i Nazwisko.
5.3 Limit miejsc wynosi 100. W przypadku wolnych miejsc będzie możliwość zapisania się w dniu turnieju.
5.4 Turniej jest zgłoszony do FIDE, w związku z czym będzie możliwość uzyskania rankingu szachowego.

 

6. OPŁATA

6.1 Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty startowej w wysokości 20 zł do maksymalnie 16 lutego 2024. W przypadku wolnych miejsc będzie możliwość zapisania się i opłacenia udziału w dniu turnieju.

6.2 Dane do przelewu:
Numer rachunku: 30 2030 0045 1110 0000 0419 8210
Nazwa i adres odbiorcy: Klub Środowiskowy AZS Województwa Podlaskiego
Tytuł: Turniej Szachowy o Puchar Rektora – wpisowe, imię i nazwisko

6.3 Jeżeli uczestnik wycofa się z turnieju, organizator nie zwraca uiszczonej opłaty.
6.4 Osoby posiadające ważną legitymację AZS są zwolnieni z opłaty startowej.

 

7. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY

Rozgrywki przeprowadzone zostaną systemem szwajcarskim na dystansie 8 rund w ciągu 1 dnia
Tempo gry 10 minut plus 5 sekund za wykonane posunięcie dla zawodnika

Program zawodów:
godz.9.30 – odprawa techniczna
godz.9.55 – otwarcie turnieju
godz.10.00 ÷15.00 – rundy I-VIII
godz.15.20 – zakończenie zawodów, wręczenie nagród

W razie małej ilości zgłoszeń dopuszcza się rozegranie turnieju systemem kołowym.

 

8. KLASYFIKACJE KOŃCOWE

Klasyfikacja OPEN
Klasyfikacja Podlaskiej Akademickiej Ligi Międzyuczelnianej
Klasyfikacja Najlepszy Student (dotyczy wszystkich studentów, niezależnie od uczelni)
Klasyfikacja Najlepszy Uczeń (dotyczy wszystkich uczniów, niezależnie od szkoły)
Klasyfikacja Najlepsza Kobieta

 

9. OCENA WYNIKÓW

9.1 O kolejności miejsc w turnieju decyduje ilość punktów zdobyta przez zawodnika.
9.2 W przypadku zdobycia równej ilości punktów przez dwóch lub więcej zawodników o miejscu decydują kolejno:

W turnieju szwajcarskim:

a) wartościowanie średnie Buchholza
b) wartościowanie pełne Buchholza
c) liczba zwycięstw
d) progresja
e) wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami
f) średni ranking krajowy przeciwników

W turnieju kołowym:

a) punktacja Sonnenborna – Bergera
b) rozszerzony system Koyi
c) liczba zwycięstw
d) wynik bezpośredniej partii

 

10. NAGRODY

• Zwycięzca otrzyma nagrodę główną w wysokości 2000 złotych
• Zwycięzcy kategorii Najlepszy Student oraz Najlepszy Uczeń otrzymają nagrody w wysokości 500 zł
• Dla zwycięzców przewidziane są pamiątkowe puchary, medale oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe.
• Wśród uczestników zostaną rozlosowane trzy nagrody pieniężne w wysokości 50 złotych
• W przypadku zdobycia przez Studenta lub Ucznia nagrody głównej w kategorii OPEN, nagroda w kategorii Najlepszy Student lub Najlepszy Uczeń przechodzi na kolejną osobę w tej kategorii

 

11. SĘDZIOWANIE

11.1 Zawody prowadzi Sędzia główny.

 

12. SPRAWY TECHNICZNE

12.1 W trakcie partii zawodnicy nie mogą kontaktować się z trenerami, opiekunami, rodzicami.
W przypadku naruszenia dyscypliny Sędzia Główny, Organizator może ukarać zawodnika orzekając jego przegraną i wykluczyć zawodnika z turnieju.

 

13. USTALENIA KOŃCOWE

13.1 W zawodach obowiązują przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach.
13.2 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz jego ewentualnej zmiany do czasu rozpoczęcia turnieju.

 

ORGANIZATORZY

 

 

Odnośnik do wydarzenia na Facebooku.